พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
19
วันนี้
897
เมื่อวานนี้
749
เดือนนี้
21287
เดือนที่ผ่านมา
15766
ทั้งหมด
258381
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
ใบสมัครโครงการอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับพระสอนศีลธรรมที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าอบรมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิมนต์ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ แนวทางในการส่งใบสมัครตามรายละเอียดท้ายนี้นะครับ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 035-248084
 
(23 มีนาคม 2560) อ่าน 609
 
 
กำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง,จังหวัดตราดและจังหวัดนครนายก
 
(22 มีนาคม 2560) อ่าน 454
 
 
กำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ
 
(22 มีนาคม 2560) อ่าน 318
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ -๖ เมษายน ๒๕๖๐
 
(19 มีนาคม 2560) อ่าน 2387
 
 
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม http://www.mbpra.mcu.ac.th/ ติอต่อ 09-8462-4181
 
(18 มกราคม 2560) อ่าน 2360
 
 
คลิปวีดีโอและเอกสาร แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมเบื้องต้น
คลิปที่ 1 การเข้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล https://youtu.be/BUpANk2ly54 คลิปที่ 2 การเข้าระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว https://youtu.be/mv3aPxqDR2s คลิปที่ 3 การส่งแบบรายงานการสอนประจำเดือนผ่านระบบ https://youtu.be/8lzg6jFZBfM
 
(13 พฤษภาคม 2559) อ่าน 7368
 
 
รายชื่อผู้สมัครสอบพระสอนศีลธรรม ปี 2560
พระภคิน
นิทฺทโร
กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร พระอารามหลวง
10 มีนาคม 2560
พระมหาเทอดเกียรติ
วุฑฺฒิจารี
กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระสุพัฒน์พงษ์
เมธิโก
เชียงราย
พุทธนเรศวร์วนาราม
9 มีนาคม 2560
พระมหาไพบูณ
โสภณชโย
ปทุมธานี
พระธรรมกาย
8 มีนาคม 2560
พระปภาวินท์
ฐานธัมโม
อ่างทอง
วัดสนมชัย
6 มีนาคม 2560
 
Timeline Photos
677 รูป

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

ชีวิต/ยาเสพติด

หนังสั้น สมองต

ผลกระทบจากยาเส
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม 2555)