พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
891
เมื่อวานนี้
749
เดือนนี้
21281
เดือนที่ผ่านมา
15766
ทั้งหมด
258375
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
ใบสมัครโครงการอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับพระสอนศีลธรรมที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าอบรมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิมนต์ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ แนวทางในการส่งใบสมัครตามรายละเอียดท้ายนี้นะครับ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 035-248084
 
(23 มีนาคม 2560) อ่าน 609
 
 
กำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง,จังหวัดตราดและจังหวัดนครนายก
 
(22 มีนาคม 2560) อ่าน 454
 
 
กำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ
 
(22 มีนาคม 2560) อ่าน 318
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ -๖ เมษายน ๒๕๖๐
 
(19 มีนาคม 2560) อ่าน 2387
 
 
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม http://www.mbpra.mcu.ac.th/ ติอต่อ 09-8462-4181
 
(18 มกราคม 2560) อ่าน 2359
 
 
คลิปวีดีโอและเอกสาร แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมเบื้องต้น
คลิปที่ 1 การเข้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล https://youtu.be/BUpANk2ly54 คลิปที่ 2 การเข้าระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว https://youtu.be/mv3aPxqDR2s คลิปที่ 3 การส่งแบบรายงานการสอนประจำเดือนผ่านระบบ https://youtu.be/8lzg6jFZBfM
 
(13 พฤษภาคม 2559) อ่าน 7368
 
 
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งจะมีการเปิดใช้ระบบ(นำร่อง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๕๙ นี้ (สำหรับพระสอนศีลธรรม) ในสังกัดโครงการพระสอนศีลธรรมในศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
(18 เมษายน 2559) อ่าน 4703
 
 
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งจะมีการเปิดใช้ระบบ(นำร่อง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๕๙ นี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ) โครงการพระสอนศีลธรรมในศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
(18 เมษายน 2559) อ่าน 1416
 
 
 
(24 กันยายน 2558) อ่าน 709
 
 
 
(10 กันยายน 2558) อ่าน 963
 
 
 
(2 กันยายน 2558) อ่าน 1193
 
 
 
(1 กันยายน 2558) อ่าน 1184
 
 
 
(21 กรกฎาคม 2558) อ่าน 3324
 
 
 
(14 กรกฎาคม 2558) อ่าน 1615
 
 
 
(10 กรกฎาคม 2558) อ่าน 2481
 
 
 
(1 กรกฎาคม 2558) อ่าน 2086
 
 
 
(26 มิถุนายน 2558) อ่าน 1402
 
 
 
(5 มิถุนายน 2558) อ่าน 3164
 
 
 
(5 มิถุนายน 2558) อ่าน 6009
 
 
 
(29 พฤษภาคม 2558) อ่าน 7283
 
 
 
(29 พฤษภาคม 2558) อ่าน 2866
 
 
 
(25 เมษายน 2558) อ่าน 1153
 
 
 
(21 เมษายน 2558) อ่าน 917
 
 
 
(31 มีนาคม 2558) อ่าน 821
 
 
 
(31 กรกฎาคม 2557) อ่าน 1531
 
 
 
(31 กรกฎาคม 2557) อ่าน 3069
 
 
 
(30 มิถุนายน 2557) อ่าน 3839
 
 
 
(29 พฤษภาคม 2552) อ่าน 1034
 
 
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้
 
(26 ตุลาคม 2559) อ่าน 376
 
 
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา"
 
(27 กรกฎาคม 2559) อ่าน 415
 
 
 
(17 พฤษภาคม 2559) อ่าน 4087
 
 
 
(15 ตุลาคม 2557) อ่าน 848
 
 
 
(17 มิถุนายน 2557) อ่าน 2103
 
 
 
(7 มิถุนายน 2557) อ่าน 1025
 
 
 
(5 มิถุนายน 2557) อ่าน 948
 
 
 
(11 พฤษภาคม 2557) อ่าน 2492
 
 
 
(30 เมษายน 2557) อ่าน 1126
 
 
 
(29 เมษายน 2557) อ่าน 872
 
 
 
(17 มีนาคม 2557) อ่าน 1361
 
 
 
(1 มีนาคม 2557) อ่าน 2037
 
 
ทั้งหมด 43 รายการ 1 / 2