พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
57
วันนี้
595
เมื่อวานนี้
818
เดือนนี้
19381
เดือนที่ผ่านมา
23254
ทั้งหมด
279729
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา" ซึ่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร., แม่กองธรรมสนามหลวง และ สพฐ. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายให้ข้อคิด โดยมีสาระสำคัญคือ “ฝากทีมงานจัดทำคู่มือ ให้ทำตำราประกอบการสอนศีลธรรมที่ปลูกสร้างศรัทธา ในศาสนา (ไตรรัตน์) ในตัวเอง ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...เสริมปัญญา ด้วยหลักคิดในการเข้าสู่ศาสนา ผ่านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ศึกษาเล่าเรียนขันธ์ธาตุ อายตนะ ให้เข้าใจไตรลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามสมควรแก่เหตุ สรุปคือ ทำตำราสอนเด็กให้เก่งดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”


: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 435
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 427
เปิดอ่าน 2926
เปิดอ่าน 7813
เปิดอ่าน 5126
เปิดอ่าน 1525
เปิดอ่าน 1271
เปิดอ่าน 3356
เปิดอ่าน 1639
เปิดอ่าน 2504
เปิดอ่าน 2122
เปิดอ่าน 1432
เปิดอ่าน 3206
เปิดอ่าน 6058
เปิดอ่าน 7351
เปิดอ่าน 2881
เปิดอ่าน 1169
เปิดอ่าน 931
เปิดอ่าน 838
เปิดอ่าน 1555
เปิดอ่าน 3112