พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
377
เมื่อวานนี้
476
เดือนนี้
19518
เดือนที่ผ่านมา
17592
ทั้งหมด
217752
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา" ซึ่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร., แม่กองธรรมสนามหลวง และ สพฐ. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายให้ข้อคิด โดยมีสาระสำคัญคือ “ฝากทีมงานจัดทำคู่มือ ให้ทำตำราประกอบการสอนศีลธรรมที่ปลูกสร้างศรัทธา ในศาสนา (ไตรรัตน์) ในตัวเอง ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...เสริมปัญญา ด้วยหลักคิดในการเข้าสู่ศาสนา ผ่านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ศึกษาเล่าเรียนขันธ์ธาตุ อายตนะ ให้เข้าใจไตรลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามสมควรแก่เหตุ สรุปคือ ทำตำราสอนเด็กให้เก่งดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”


: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 377
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 97
เปิดอ่าน 143
เปิดอ่าน 93
เปิดอ่าน 1670
เปิดอ่าน 1692
เปิดอ่าน 6641
เปิดอ่าน 4341
เปิดอ่าน 1314
เปิดอ่าน 668
เปิดอ่าน 918
เปิดอ่าน 1126
เปิดอ่าน 1109
เปิดอ่าน 3281
เปิดอ่าน 1574
เปิดอ่าน 2437
เปิดอ่าน 2044
เปิดอ่าน 1317
เปิดอ่าน 3087
เปิดอ่าน 5951
เปิดอ่าน 7198