พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
46
วันนี้
382
เมื่อวานนี้
645
เดือนนี้
13827
เดือนที่ผ่านมา
23094
ทั้งหมด
235155
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา" ซึ่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร., แม่กองธรรมสนามหลวง และ สพฐ. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายให้ข้อคิด โดยมีสาระสำคัญคือ “ฝากทีมงานจัดทำคู่มือ ให้ทำตำราประกอบการสอนศีลธรรมที่ปลูกสร้างศรัทธา ในศาสนา (ไตรรัตน์) ในตัวเอง ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...เสริมปัญญา ด้วยหลักคิดในการเข้าสู่ศาสนา ผ่านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ศึกษาเล่าเรียนขันธ์ธาตุ อายตนะ ให้เข้าใจไตรลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามสมควรแก่เหตุ สรุปคือ ทำตำราสอนเด็กให้เก่งดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”


: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 391
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 264
เปิดอ่าน 313
เปิดอ่าน 229
เปิดอ่าน 1988
เปิดอ่าน 1861
เปิดอ่าน 6825
เปิดอ่าน 4447
เปิดอ่าน 1343
เปิดอ่าน 683
เปิดอ่าน 935
เปิดอ่าน 1154
เปิดอ่าน 1149
เปิดอ่าน 3302
เปิดอ่าน 1595
เปิดอ่าน 2457
เปิดอ่าน 2058
เปิดอ่าน 1354
เปิดอ่าน 3126
เปิดอ่าน 5975
เปิดอ่าน 7234