พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
32
วันนี้
684
เมื่อวานนี้
801
เดือนนี้
21309
เดือนที่ผ่านมา
17592
ทั้งหมด
219543
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศแนบท้าย : Download (15.97 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน 300
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 119
เปิดอ่าน 178
เปิดอ่าน 114
เปิดอ่าน 1700
เปิดอ่าน 1711
เปิดอ่าน 6653
เปิดอ่าน 4358
เปิดอ่าน 1315
เปิดอ่าน 670
เปิดอ่าน 919
เปิดอ่าน 1129
เปิดอ่าน 1137
เปิดอ่าน 3284
เปิดอ่าน 1577
เปิดอ่าน 2440
เปิดอ่าน 2048
เปิดอ่าน 1320
เปิดอ่าน 3096
เปิดอ่าน 5959
เปิดอ่าน 7206