พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
645
เมื่อวานนี้
815
เดือนนี้
14985
เดือนที่ผ่านมา
21056
ทั้งหมด
296389
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศแนบท้าย : Download (15.97 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน 406
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 188
เปิดอ่าน 519
เปิดอ่าน 3165
เปิดอ่าน 7957
เปิดอ่าน 5301
เปิดอ่าน 1585
เปิดอ่าน 1310
เปิดอ่าน 3361
เปิดอ่าน 1648
เปิดอ่าน 2520
เปิดอ่าน 2142
เปิดอ่าน 1455
เปิดอ่าน 3264
เปิดอ่าน 6081
เปิดอ่าน 7388
เปิดอ่าน 2902
เปิดอ่าน 1188
เปิดอ่าน 947
เปิดอ่าน 857
เปิดอ่าน 1576