พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
25
วันนี้
896
เมื่อวานนี้
749
เดือนนี้
21286
เดือนที่ผ่านมา
15766
ทั้งหมด
258380
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศแนบท้าย : Download (15.97 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน 376
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 609
เปิดอ่าน 454
เปิดอ่าน 318
เปิดอ่าน 2387
เปิดอ่าน 2360
เปิดอ่าน 7368
เปิดอ่าน 4703
เปิดอ่าน 1416
เปิดอ่าน 709
เปิดอ่าน 963
เปิดอ่าน 1193
เปิดอ่าน 1184
เปิดอ่าน 3324
เปิดอ่าน 1615
เปิดอ่าน 2481
เปิดอ่าน 2086
เปิดอ่าน 1402
เปิดอ่าน 3164
เปิดอ่าน 6009
เปิดอ่าน 7283