พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
648
เมื่อวานนี้
815
เดือนนี้
14988
เดือนที่ผ่านมา
21056
ทั้งหมด
296392
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ

รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยองและจังหวัดตราดฯ


ประกาศ : Download (286.47 kb)
อบรมรุ่นที่ ๑ : Download (5.88 mb)
อบรมรุ่นที่ ๒ : Download (4.79 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2560 | อ่าน 2555
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 188
เปิดอ่าน 519
เปิดอ่าน 3165
เปิดอ่าน 7957
เปิดอ่าน 5301
เปิดอ่าน 1586
เปิดอ่าน 1310
เปิดอ่าน 3361
เปิดอ่าน 1648
เปิดอ่าน 2520
เปิดอ่าน 2142
เปิดอ่าน 1455
เปิดอ่าน 3264
เปิดอ่าน 6081
เปิดอ่าน 7388
เปิดอ่าน 2902
เปิดอ่าน 1188
เปิดอ่าน 947
เปิดอ่าน 857
เปิดอ่าน 1576