พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
50
วันนี้
891
เมื่อวานนี้
749
เดือนนี้
21281
เดือนที่ผ่านมา
15766
ทั้งหมด
258375
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ

รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยองและจังหวัดตราดฯ


ประกาศ : Download (286.47 kb)
อบรมรุ่นที่ ๑ : Download (5.88 mb)
อบรมรุ่นที่ ๒ : Download (4.79 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2560 | อ่าน 2386
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 608
เปิดอ่าน 454
เปิดอ่าน 318
เปิดอ่าน 2359
เปิดอ่าน 7368
เปิดอ่าน 4703
เปิดอ่าน 1416
เปิดอ่าน 709
เปิดอ่าน 963
เปิดอ่าน 1193
เปิดอ่าน 1184
เปิดอ่าน 3324
เปิดอ่าน 1615
เปิดอ่าน 2481
เปิดอ่าน 2086
เปิดอ่าน 1402
เปิดอ่าน 3164
เปิดอ่าน 6009
เปิดอ่าน 7283
เปิดอ่าน 2866