พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
30
วันนี้
685
เมื่อวานนี้
801
เดือนนี้
21310
เดือนที่ผ่านมา
17592
ทั้งหมด
219544
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ

รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยองและจังหวัดตราดฯ


ประกาศ : Download (286.47 kb)
อบรมรุ่นที่ ๑ : Download (5.88 mb)
อบรมรุ่นที่ ๒ : Download (4.79 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2560 | อ่าน 1700
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 119
เปิดอ่าน 178
เปิดอ่าน 114
เปิดอ่าน 1711
เปิดอ่าน 6653
เปิดอ่าน 4358
เปิดอ่าน 1315
เปิดอ่าน 670
เปิดอ่าน 919
เปิดอ่าน 1129
เปิดอ่าน 1137
เปิดอ่าน 3284
เปิดอ่าน 1577
เปิดอ่าน 2440
เปิดอ่าน 2048
เปิดอ่าน 1320
เปิดอ่าน 3096
เปิดอ่าน 5959
เปิดอ่าน 7206
เปิดอ่าน 2821