ตารางพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมแกนนำ
ภาค
ครั้งที่
สถานที่
วันที่อบรม
รับสมัครถึงวันที่
สมัคร
ผู้ที่สมัครแล้ว
ประกาศผล
อีสาน
1
วข.ขอนแก่น
21-25 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
กลาง
2
วข.ไร่ขิง นครปฐม
11-15 ก.พ. 2562
25 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
กลาง
3
สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี
11-15 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
อีสาน
4
วิทยาเขตสุรินทร์
25-29 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
เหนือ
5
วข.นครสวรรค์
27-31 พ.ค. 2562
26 เม.ย. 62
เหนือ
6
วส.ลำพูน
10-14 มิ.ย. 2562
31 พ.ค. 62
ใต้
7
วส.ราชบุรี
24-28 มิ.ย. 2562
31 พ.ค. 62
ใต้
8
หร.สุราษฎร์ธานี
8-12 ก.ค. 2562
31 พ.ค. 62
รายละเอียดหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนาแบบใฝ่รู้
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
สมัครออนไลน์
สแกน/แตะที่ QRCODE นี้
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สแกน/แตะที่ QRCODE นี้
  1. สมัครออนไลน์ สแกนกรอกแบบฟอร์มผ่าน QR Code
  2. ดาวน์โหลดใบสมัคร เขียนและส่งใบสมัครส่งใบสมัครที่ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสังกัด หรือส่งเข้าอีเมล์ nirutpongseda@gmail.com
ประกาศ รายชื่อพระสอนศีลธรรมเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ภาคอีสาน รุ่นที่ 1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม