ตารางพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมแกนนำ
ภาค
ครั้งที่
สถานที่
วันที่อบรม
รับสมัครถึงวันที่
สมัคร
ผู้ที่สมัครแล้ว
ประกาศผล
อีสาน
1
วข.ขอนแก่น
21-25 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
กลาง
2
วข.ไร่ขิง นครปฐม
11-15 ก.พ. 2562
25 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
กลาง
3
สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี
11-15 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
อีสาน
4
วิทยาเขตสุรินทร์
25-29 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
เหนือ
5
วข.นครสวรรค์
27-31 พ.ค. 2562
26 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
เหนือ
6
วส.ลำพูน
10-14 มิ.ย. 2562
31 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
ใต้
7
วส.ราชบุรี
24-28 มิ.ย. 2562
31 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
ใต้
8
หร.สุราษฎร์ธานี
8-12 ก.ค. 2562
31 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนาแบบใฝ่รู้
ใบสมัครเข้าอบรม พระสอนศีลธรรมแกนนำ
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม