นิมนต์พระภิกษุทั่วประเทศ สมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รุ่นที่ 2 ปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2561
การสมัคร
1. เลือกจังหวัด
2. กรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
3. print แบบฟอร์ม แล้วส่งไปที่ศูนย์รับสมัคร พร้อมรายการเอกสารประกอบท้ายนี้
เลือกจังหวัดที่ต้องการสอน*