ยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒
ชื่อ
พระมหาบุญยืน
ฉายา
ญาณโสภโณ
นามสกุล
สมเพ็ชร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กรอกเบอร์โทรเพื่อยืนยัน
กรุณากรอกเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น