แจ้งความประสงค์ต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โรงเรียนทุกระดับทุกสังกัดทั่วประเทศขาดพระสอนศีลธรรม ต้องการพระสอนศีลธรรม เชิญแจ้งความประสงค์

ข้อมูลสถานศึกษา

ชั้นเรียนที่เปิดสอน

ต้องการพระสอนศีลธรรม

ต้องการให้สอน ระดับชั้น

ลักษณะการสอนที่ต้องการ

ปัจจุบันมีพระสอนศีลธรรม


วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียน (ถ้าทราบ ในระยะ 30 กม.)

กลับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม