ลงชื่อสมัคร
ภาคกลาง
(หลักสูตรวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561)
ณ สวนธรรมศรีปทุม


ลงชื่อสมัคร
ภาคอีสาน
(หลักสูตรวันที่ 22-26 เมษายน 2561)
ณ มจร.ขอนแก่น


ลงชื่อสมัคร
ภาคเหนือ
(รอกำหนดวันและสถานที่)


ลงชื่อสมัคร
ภาคใต้
(รอกำหนดวันและสถานที่)

เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม