ลงชื่อสมัคร
ภาคกลาง
(หลักสูตรวันที่ 24-29 มิถุนายน 2561)
ณ สวนธรรมศรีปทุม
ปิดการรับสมัคร

ลงชื่อสมัคร
ภาคอีสาน
(หลักสูตรวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2561)
ณ มจร.ขอนแก่น
ปิดการรับสมัคร

ลงชื่อสมัคร
ภาคเหนือ
(หลักสูตรวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561)
ณ วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปิดการรับสมัคร

ลงชื่อสมัคร
ภาคใต้
(หลักสูตรวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561)
ณ วัดสวนวาง จังหวัดพังงา

ปิดการรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม