ลงชื่อสมัคร
ภาคกลาง
(หลักสูตรวันที่ 24-29 มิถุนายน 2561)
ณ สวนธรรมศรีปทุม


ลงชื่อสมัคร
ภาคอีสาน
(หลักสูตรวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2561)
ณ มจร.ขอนแก่น
ปิดการรับสมัคร

ลงชื่อสมัคร
ภาคเหนือ
(หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561)ลงชื่อสมัคร
ภาคใต้
(หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561)


รายละเอียดหลักสูตร
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม