ติดต่อสำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8084 มือถือ 093 016 5116
ID Line : mcucontest
เบอร์โทรประสานงาน การแข่งขันระดับภาค
ภาค 1 กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นนทบุรี
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 035248084 , 0930165116
ภาค 2 อยุธยา , สระบุรี , อ่างทอง
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 035248084 , 0930165116
ภาค 3 ลพบุรี , ชัยนาท , สิงห์บุรี , อุทัยธานี
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 035248084 , 0930165116
ภาค 4 นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , พิจิตร , เพชรบูรณ์
พระมหานคร วชิรเมธี 0855398361
ภาค 5 พิษณุโลก , อุตรดิษถ์ , สุโขทัย , ตาก
นางสาวทองสุข รอดฉ่ำ 0895661623
ภาค 6 เชียงราย , พะเยา , ลำปาง , แพร่ , น่าน
นางจุฑาธิป ผัดผ่อง 0821848948
ภาค 7 เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลำพูน
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์ 0861182466
ภาค 8 สกลนคร , อุดรธานี , หนองคาย , หนองบัวลำภู , บึงกาฬ , เลย
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 0989409149
ภาค 9 ขอนแก่น , ร้อยเอ็ด , มหาสารคาม , กาฬสินธุ์
พระปลัดนัฐพงศ์ 0844039167
ภาค 10 ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , นครพนม , มุกดาหาร , ยโสธร , อำนาจเจริญ
นายเอกพงษ์ มูลพันธ์ 0849592689
ภาค 11 สุรินทร์ , นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , ชัยภูมิ
นายธนวรรษ ทวีเกิด 0801732855
ภาค 12 ฉะเชิงเทรา , นครนายก , สระแก้ว , ปราจีนบุรี
นายไพสม สายหยุด 0638983554
ภาค 13 ระยอง , จันทบุรี , ชลบุรี , ตราด
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 035248084 , 0930165116
ภาค 14 นครปฐม , สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี , สมุทรสาคร
นางสาวชุติกานต์ ทวีญาติ 0892542174
ภาค 15 ราชบุรี , สมุทราสงคราม , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี
นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์ 0863085456
ภาค 16 สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , พังงา , ชุมพร , ระนอง
พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺโน 0950355687
ภาค 17 นครศรีธรรมราช , กระบี่ , ตรัง
พระสาโรจน์ ธมฺมสโร 0800742144
ภาค 18 สงขลา , ปัตตานี , นราธิวาส , ยะลา , พัทลุง , สตูล
พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม 0848438666