ถามตอบข้อสงสัย

โรงเรียนจะยืนยันเอกสารการสมัครได้อย่างไร?
กำหนดการจัดการประกวดดูได้ที่ไหน?
กรณีที่พิมพ์กรอกข้อมูลสถานศึกษาผิดต้องทำอย่างไร?
กรณีที่พิมพ์ชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวดผิดต้องทำอย่างไร?
โรงเรียนไหนสามารถเข้าชิงชนะเลิศในรอบประเทศได้?
กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต) คืออะไร?
จะสมัครร่วมกิจกรรมอย่างไร?
ใบสมัคร หลังจากมีการสมัครเรียบร้อย ปริ้นท์แล้ว ผู้บริหารลงนามแล้ว จะต้องส่งให้หน่วยจัดประกวดหรือไม่?
การประกวดมีรอบระดับจังหวัดไหม?
โรงเรียนไม่มีพระสอนศีลธรรมสามารถร่วมประกวดได้ไหม?
กิจกรรมบรรยายธรรม ต้องบรรยายกี่หัวข้อ?
1 / 1