ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครกิจกรรมการประกวด MCU Contest
ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น) โดยมีกิจกรรมประกวดทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
2.กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาฯ
3.กิจกรรมบรรยายธรรม
4.กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต) 
5.กิจกรรมโครงงานนคุณธรรมฯ

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและการรับสมัคร คลิก www.krupra.net
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2562 | เปิดดู 1061 ครั้ง
เผยแพร่โดย MCU Contest 4
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศผลการประกวดงานมหกรรม รอบระดับประเทศ (05/09/2562)
หนังสือแจ้งผลการประกวดและเชิญเข้าประกวดระดับประเทศ และแบบตอบรับ (08/08/2562)
กำหนดการ จัดงาน MCU Contest ครั้งที่ ๔ (ระดับภาคคณะสงฆ์) (21/06/2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (19/06/2562)
หนังสือราชการ สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครประกวด MCU Contest ครั้งที่ ๔ (10/06/2562)
E-Book คู่มืองานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ (04/06/2562)
สำคัญมาก!!!!! แนะนำและชี้แจงการสมัครประกวด (02/06/2562)
1 / 1