ประชาสัมพันธ์

สำคัญมาก!!!!! แนะนำและชี้แจงการสมัครประกวด

เรียน พระสอนศีลธรรม / ครู 
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดต่างๆ ในเว็ปไซต์การรับสมัครนี้ ขอความกรุณาทำตามลำดับ ดังนี้

***กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก
1.ให้เข้าไปกดเมนู "สมัครเข้าร่วมประกวด" เพื่อสร้างฐานข้อมูลโรงเรียนในระบบการรับสมัคร 
2.กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อของสถานศึกษา ต้องใส่คำนำหน้าด้วย  "โรงเรียน....." , วิทยาลัย......"  เป็นต้น 
3.ให้ตั้ง USER และ PASSWORD โดยกำหนดเอง และจะต้องจำให้ได้ เนื่องจาก การใช้งานครั้งต่อไปตลอดโครงการจะต้องใช้ USER และ PASSWORD นี้ตลอด  (1 สถานศึกษา สามารถมีได้ 1 USER เท่านั้น)
4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กดส่งข้อมูล ณ หน้าจอ จะเข้าระบบให้อัตโนมัติ และสามารถสมัครกิจกรรมต่างๆได้เลย หากยังไม่มีรายชื่อนักเรียนที่จะส่งประกวด ก็เป็นอันเสร็จสิ้น การสมัครเข้าร่วมประกวด 
5.ถ้าจะดำเนินการสมัครกิจกรรมในคราวนี้เลย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3-6 ในเมนูข้างล่าง

***กรณีที่เคยสมัครเข้าร่วมประกวดแล้ว และมี USER และ PASSWORD ในการสมัครครั้งแรกแล้ว และจะสมัครกิจกรรมอื่นๆ ทำดังนี้
1.เข้าไปเมนู "สถานศึกษาเข้าระบบ" 
2.ใส่ USER และ Password ที่สมัครตั้งแต่ตอนแรก มากรอก (หากลืม ให้ กดไปที่ "ลืมรหัสผ่าน" กรอกชื่อสถานศึกษา และ Email  ข้อมูลจะถูกส่งไปใน Email) 
3.เมื่อเข้า USER และ Password แล้ว ก็สามารถสมัครกิจกรรมได้เลย หน้าจอจะปรากฎข้อมูลสถานศึกษาขึ้นมาอัตโนมัติ จากการลงทะเบียนไว้ครั้งแรก โดยต่อไปให้กรอก ชื่อผู้ฝึกสอน , พระสอนศีลธรรม , นักเรียน , เบอร์โทร ให้ถูกต้อง  ***ข้อควรระวัง  ชื่อผู้ฝึกสอน , พระสอนศีลธรรม , นักเรียน จะต้องมีคำนำหน้าทุกครั้ง เช่น นาย........ , เด็กชาย...... , เด็กหญิง........ เพราะฐานข้อมูลที่กรอกไป จะไปปรากฎในเกียรติบัตร
4.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถปริ้นท์ ใบสมัครได้ที่ เมนู "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วนำไปยื่นวันประกวดตามที่ประกาศไว้
5.ถ้าหากข้อมูล โรงเรียนผิดพลาดให้ เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ เมนู "แก้ไขข้อมูลสถานศึกษา" 
6.ถ้าหากข้อมูล นักเรียนเข้าประกวดผิดพลาด ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ เมนู "แก้ไขข้อมูลผู้เข้าประกวด"  โดยไม่ต้องสมัครใหม่ เพราะจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อน


ป.ล.กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบทุกช่อง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะไปปรากฎในเกียรติบัตร     

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2562 | เปิดดู 6025 ครั้ง
เผยแพร่โดย MCU Contest 4
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศผลการประกวดงานมหกรรม รอบระดับประเทศ (05/09/2562)
หนังสือแจ้งผลการประกวดและเชิญเข้าประกวดระดับประเทศ และแบบตอบรับ (08/08/2562)
กำหนดการ จัดงาน MCU Contest ครั้งที่ ๔ (ระดับภาคคณะสงฆ์) (21/06/2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (19/06/2562)
หนังสือราชการ สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครประกวด MCU Contest ครั้งที่ ๔ (10/06/2562)
E-Book คู่มืองานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ (04/06/2562)
ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครกิจกรรมการประกวด MCU Contest (02/06/2562)
1 / 1