สถานที่รับสมัครและจัดประกวดกิจกรรม

1 ภาคกลาง จำนวน 6 ภาคคณะสงฆ์ 23 จังหวัด
ผู้ประสานงานประจำภูมิภาค พระมหาสาม อคฺคธมฺโม โทร 084 6430997
ภาคสงฆ์ 1
 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
สำนักงาน พระสอนศีลธรรม
ที่อยู่
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถานที่จัดการประกวด
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โทรศัพท์ 03 5248 084 ,093 0165 116
ภาคสงฆ์ 2
 • พระนครศรีอยุธยา
 • อ่างทอง
 • สระบุรี
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
สำนักงาน พระสอนศีลธรรม
ที่อยู่
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่จัดการประกวด
วัดพนัญเชิงวรวิหาร โทรศัพท์ 03 5248 084 , 093 0165 116
ภาคสงฆ์ 3
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • ชัยนาท
 • อุทัยธานี
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
สำนักงาน พระสอนศีลธรรม
ที่อยู่
วัดพุน้อย ตำบลซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สถานที่จัดการประกวด
วัดพุน้อย โทรศัพท์ 03 5248 084 , 093 0165 116
ภาคสงฆ์ 12
 • ฉะเชิงเทรา
 • ปราจีนบุรี
 • สระแก้ว
 • นครนายก
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ที่อยู่
156 ถนนเมรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038 820 916, 038 821 119
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร นายไพสม สายหยุด โทรศัพท์ 063 8983 554
ภาคสงฆ์ 13
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • ตราด
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
สำนักงาน พระสอนศีลธรรม
ที่อยู่
วัดหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 03 5248 084 , 093 0165 116
สถานที่จัดการประกวด
วัดหนองกันเกรา
ภาคสงฆ์ 14
 • นครปฐม
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • สมุทรสาคร
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่อยู่
51 หมู่ 2 วัดไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 โทร. 034 326 912
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นางสาวชุติกานต์ ทวีญาติ โทร 089 2542 174
2 ภาคเหนือ จำนวน 4 ภาคคณะสงฆ์ 16 จังหวัด
ผู้ประสานงานประจำภูมิภาค นายธวัชชัย เย็นใจมา โทร 095 815 1881
ภาคสงฆ์ 4
 • นครสวรรค์
 • กำแพงเพชร
 • พิจิตร
 • เพชรบูรณ์
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่อยู่
999 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์นอก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาเขตนครสวรรค์ พระมหานคร วชิรเมธี 085 5398 361
ภาคสงฆ์ 5
 • พิษณุโลก
 • สุโขทัย
 • อุตรดิตถ์
 • ตาก
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่อยู่
217 หมู่ 6 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 6500 โทร.055-280-220
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช นางสาวทองสุข รอดฉ่ำ 089 5661 623
ภาคสงฆ์ 6
 • พะเยา
 • ลำปาง
 • เชียงราย
 • แพร่
 • น่าน
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด วิทยาเขตพะเยา
วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054 219 287
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000 โทร. 053 717 055
วิทยาเขตแพร่
111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 โทร. 054 646 585 ต่อ 105
วิทยาลัยสงฆ์น่าน
89 หมู่ 3 ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน 55000 โทร. 054 050 223
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาเขตแพร่ นางจุฑาธิป ผัดผ่อง 082 1848 948
ภาคสงฆ์ 7
 • เชียงใหม่
 • แม่ฮ่องสอน
 • ลำพูน
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตเชียงใหม่
วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053 278 967
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
192 หมู่ 2 ต. ต้นธง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 โทร. 053 363 163
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นายธีรยุทธ โปธาพันธ์ 086 1182 466
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ภาคคณะสงฆ์ 20 จังหวัด
ผู้ประสานงานประจำภูมิภาค ว่าที่ร้อยตรี หลวงเมือง ศรีสองเมือง โทร 081 744 1514
ภาคสงฆ์ 8
 • อุดรธานี
 • หนองคาย
 • สกลนคร
 • บึงกาฬ
 • เลย
 • หนองบัวลำภู
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตหนองคาย
219 ม.3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
วิทยาลัยสงฆ์เลย
119 หมู่ 5 ต. ศรีสองรัก อ. เมืองเลย จ.เลย 42100 โทร 042 801 203
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์เลย นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 098 9409 149
ภาคสงฆ์ 9
 • ขอนแก่น
 • มหาสารคาม
 • กาฬสินธุ์
 • ร้อยเอ็ด
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่
30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043 283546
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาเขตขอนแก่น พระปลัดนัฐพงศ์ 084 4039 167
ภาคสงฆ์ 10
 • อุบลราชธานี
 • อำนาจเจริญ
 • นครพนม
 • มุกดาหาร
 • ศรีสะเกษ
 • ยโสธร
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
วิทยาเขตอุบลราชธานี
บ้านหมากหมี่ หมู่ 1 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
นครพนม, มุกดาหาร
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
183/13 ต. ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร. 042 540 038
ศรีสะเกษ, ยโสธร
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
67 หมู่ 2 บ้านง้อ ต. น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045 617 903
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นายเอกพงษ์ มูลพันธ์ 084 9592 689
ภาคสงฆ์ 11
 • นครราชสีมา
 • สุรินทร์
 • บุรีรัมย์
 • ชัยภูมิ
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตนครราชสีมา
ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000 โทร. 044 142 106
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
281 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 677 256
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
97 หมู่ 14 ต นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทร. 044 056 022
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาเขตสุรินทร์ นายธนวรรษ ทวีเกิด 080 1732 855
4 ภาคใต้ จำนวน 4 ภาคคณะสงฆ์ 18 จังหวัด
ผู้ประสานงานประจำภูมิภาค นายดวง สีอ่อน โทร 085 262 2753
ภาคสงฆ์ 15
 • ราชบุรี
 • เพชรบุรี
 • สมุทรสงคาม
 • ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่อยู่
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์ 086 3085 456
ภาคสงฆ์ 16
 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • ระนอง
 • พังงา
 • ภูเก็ต
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
วัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺโน 095 0355 687
ภาคสงฆ์ 17
 • นครศรีธรรมราช
 • กระบี่
 • ตรัง
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่อยู่
3/3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานที่จัดการประกวด
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระสาโรจน์ ธมฺมสโร 080 0742 144
ภาคสงฆ์ 18
 • สงขลา
 • สตูล
 • พัทลุง
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • นราธิวาส
สถานที่รับสมัครและผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด
หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดสงขลา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ถนนสามัคคี ซอย 10 ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000 โทร.073 450 071
สถานที่จัดการประกวด
วัดหงษ์ประดิษฐาราม พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม 084 8438 666