สมัครเข้าร่วมประกวด

1. ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อสถานศึกษา *
สังกัด *
เลขที่ *
หมู่ที่
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ * (ใช้ในกรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่าน รหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์นี้)
2. ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้อำนวยการ *
โทรศัพท์มือถือ
3. ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้ *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร
รหัสผ่าน *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร