งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓
ดาวน์โหลดสำหรับโรงเรียนที่ต้องการนำไปยื่นสมัครเอง      
ดาวน์โหลดกำหนดการประกวด      
ดาวน์โหลดกำหนดเวทีประกวด      
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
1
พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
นครศรีธรรมราช
2
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี
3
ผึ่งแดดวิทยาคาร 
มุกดาหาร
4
ชลบุรี "สุขบท" 
ชลบุรี
5
วัฒโนทัยพายัพ 
เชียงใหม่
6
ชัยบาดาลวิทยา 
ลพบุรี
7
สามผงวิทยาคม 
นครพนม
8
บ้านคาวิทยา 
ราชบุรี
9
โรงเรียนมัญจาศึกษา 
ขอนแก่น
10
ภัทรญาณวิทยา 
นครปฐม
11
สงวนหญิง 
สุพรรณบุรี
12
โรงเรียนบ้านธารปราสาท 
นครราชสีมา
13
ชัยบาดาลวิทยา 
ลพบุรี
14
ุลำปางกัลยาณี 
ลำปาง
15
ปรางค์กู่ 
ศรีสะเกษ
16
บ้านนา "นายกพิทยากร" 
นครนายก
17
สิรินธร 
สุรินทร์
18
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 
นครราชสีมา
19
ท่ามะกาวิทยาคม 
กาญจนบุรี
20
พนัสพิทยาคาร 
ชลบุรี
21
ไพฑูรย์วิทยา 
สระบุรี
22
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ปราจีนบุรี
23
แจ้งวิทยา 
สงขลา
24
บ้านหนองเกิด 
ลำพูน
25
ประสิทธิ์วิทยา 
เพชรบูรณ์
26
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 
เชียงราย
27
วัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 
นครปฐม
28
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
บึงกาฬ
29
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สกลนคร
30
ขามสะแกแสง 
นครราชสีมา
31
แก่งคอย 
สระบุรี
32
บ้านดงเจริญ 
ยโสธร
33
ธรรมจารินีวิทยา 
ราชบุรี
34
บ้านห้วยแคนโนนสูง 
มหาสารคาม
35
บ้านชายคลอง 
นครศรีธรรมราช
36
อนุบาลอุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์
37
ธาตุนารายณ์วิทยา 
สกลนคร
38
บ้านดงหมู 
กาฬสินธุ์
39
ภูเกิดพิมพ์ 
กาฬสินธุ์
40
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 
ชลบุรี
41
บ้านห้วยแคนโนนสูง 
มหาสารคาม
42
พระพรหมพิทยานุสรณ์ 
นครศรีธรรมราช
43
บ้านทรายขาว 
ชุมพร
44
พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
นครศรีธรรมราช
45
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 
ตรัง
46
ดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน(บ้านสวนตาล) 
น่าน
47
ธีราศรมสุราษฎร์ 
สุราษฎร์ธานี
48
อยุธยานุสรณ์ 
พระนครศรีอยุธยา
49
สว่างแดนดิน 
สกลนคร
50
บ้านค้อ 
นครพนม
51
วัดสุวรรณมงคล 
ตราด
52
กบินทร์วิทยา 
ปราจีนบุรี
53
ชัยบาดาลวิทยา 
ลพบุรี
54
เทพศิรินทร์ พุแค 
สระบุรี
55
สุวรรณารามวิทยาคม 
กรุงเทพมหานคร
56
เทศบาลพัฒนา 
สระบุรี
57
สตรีสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ
58
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
แม่ฮ่องสอน
59
โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 
กรุงเทพมหานคร
การเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ดาวน์โหลดสำหรับโรงเรียนที่ต้องการนำไปยื่นสมัครเอง      
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
1
ศรัทธาสมุทร 
สมุทรสงคราม
2
วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ฉะเชิงเทรา
3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
ปราจีนบุรี
4
สามชุกรัตนโภคาราม 
สุพรรณบุรี
5
ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2 
ตาก
6
สตรีระนอง 
ระนอง
7
สตรีระนอง 
ระนอง
8
ปรางค์กู่ 
ศรีสะเกษ
9
ชัยเกษมวิทยา 
ประจวบคีรีขันธ์
10
วัดป่านาเชือก 
มหาสารคาม
11
สฤษดิเดช 
จันทบุรี
12
ธาตุนารายณ์วิทยา 
สกลนคร
13
บ้านโพนจาน 
นครพนม
14
เขาดินประชานุกูล 
กระบี่
15
ประสาทวิทยาคาร 
สุรินทร์
16
ประสาทวิทยาคาร 
สุรินทร์
17
อยุธยานุสรณ์ 
พระนครศรีอยุธยา
18
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 
มหาสารคาม
19
มัธยมวัดบึงทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร
20
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
กรุงเทพมหานคร
21
ชัยนาทพิทยาคม 
ชัยนาท
22
พรเจริญวิทยา 
บึงกาฬ
23
ธาตุนารายณ์วิทยา 
สกลนคร
24
พนาสนวิทยา 
สุรินทร์
25
ขลุงรัชดาภิเษก 
จันทบุรี