พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
710
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25726
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
886023
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
 
(16 สิงหาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 186
 
 
 
(8 สิงหาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 433
 
 
 
(7 สิงหาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 112
 
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 613
 
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 526
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง
 
(2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 271
 
 
 
Timeline Photos
2245 รูป
Mobile Uploads
1381 รูป
Cover Photos
17 รูป
visual thinking
67 รูป

ตัวอย่างการกล่

ตัวอย่างการสวด

ตัวอย่างการถกว

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน พ.ศ. 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
+ วันเด็กแห่งชาติ (7 มกราคม พ.ศ. 2554)