พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
817
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
28043
เดือนที่ผ่านมา
23278
ทั้งหมด
824298
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครกิจกรรมการประกวด MCU Contest ครั้งที่ ๔
ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ ๔ รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น)
 
(12 มิถุนายน พ.ศ. 2562) อ่าน 616
 
 
 
(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 260
 
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 339
 
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 340
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง
 
(2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 195
 
 
 
(11 เมษายน พ.ศ. 2562) อ่าน 442
 
 
 
Timeline Photos
1990 รูป
Mobile Uploads
1105 รูป

ตัวอย่างการกล่

ตัวอย่างการสวด

ตัวอย่างการถกว

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน พ.ศ. 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
+ วันเด็กแห่งชาติ (7 มกราคม พ.ศ. 2554)