พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
790
เดือนนี้
12762
เดือนที่ผ่านมา
21043
ทั้งหมด
785739
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 82
 
 
 
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 62
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง
 
(2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 81
 
 
 
(11 เมษายน พ.ศ. 2562) อ่าน 275
 
 
 
(1 มีนาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 548
 
 
 
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) อ่าน 808
 
 
 
Timeline Photos
1847 รูป
Mobile Uploads
1093 รูป
Profile Pictures
7 รูป

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

ชีวิต/ยาเสพติด

หนังสั้น สมองต

ผลกระทบจากยาเส
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน พ.ศ. 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
+ วันเด็กแห่งชาติ (7 มกราคม พ.ศ. 2554)