พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
754
เมื่อวานนี้
773
เดือนนี้
14543
เดือนที่ผ่านมา
27669
ทั้งหมด
766477
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
 
(11 เมษายน พ.ศ. 2562) อ่าน 103
 
 
 
(1 มีนาคม พ.ศ. 2562) อ่าน 450
 
 
 
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) อ่าน 721
 
 
 
(15 มกราคม พ.ศ. 2562) อ่าน 1070
 
 
 
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 1615
 
 
 
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 1398
 
 
 
Timeline Photos
1770 รูป
Mobile Uploads
996 รูป

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

ชีวิต/ยาเสพติด

หนังสั้น สมองต

ผลกระทบจากยาเส
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน พ.ศ. 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
+ วันเด็กแห่งชาติ (7 มกราคม พ.ศ. 2554)