พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
585
เมื่อวานนี้
907
เดือนนี้
12255
เดือนที่ผ่านมา
24948
ทั้งหมด
714797
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธจะดำเนินการต่ออย่างไร ? สถานศึกษาอยากเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธได้หรือไม่ ? หน่วยงานต้นสังกัดจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ? ~ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ มีคำตอบ ~ ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๘๔
 
(9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) อ่าน 109
 
 
 
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) อ่าน 221
 
 
 
(15 มกราคม พ.ศ. 2562) อ่าน 714
 
 
 
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 1345
 
 
 
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 1257
 
 
 
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 4079
 
 
 
Timeline Photos
1490 รูป
Mobile Uploads
932 รูป

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

คลิปวีดีโอที่

ชีวิต/ยาเสพติด

หนังสั้น สมองต

ผลกระทบจากยาเส
 
พระบรมราโชวาท (23 กันยายน พ.ศ. 2555)
+ ธงฉัพพรรณรังสี (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
+ วันเด็กแห่งชาติ (7 มกราคม พ.ศ. 2554)