พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
1068
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18721
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961062
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
ศูนย์อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค

             เพื่อให้การบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครอบคลุม สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงได้มีมติให้กระจายภาระงานพร้อมทั้งงบประมาณ ให้กับหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพระสอนศีลธรรม ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ศูนย์ แบ่งเป็น

             ๑ ส่วนกลาง

             ๑๐ วิทยาเขต : ๑) วข.หนองคาย ๒) วข.เชียงใหม่ ๓) วข.นครศรีธรรมราช ๔) วข.ขอนแก่น ๕) วข.นครราชสีมา ๖) วข.แพร่ ๗) วข.สุรินทร์ ๘) วข.อุบลราชธานี ๙) วข.พะเยา ๑๐) วข.นครสวรรค์

             ๑๖ วิทยาลัยสงฆ์: ๑) วส.เลย ๒) วส.นครพนม ๓) วส.ลำพูน ๔) วส.เชียงราย ๕) วส.พุทธชินราช ๖) วส.ปัตตานี ๗) วส.นครน่านฯ ๘) วส.นครลำปาง ๙) วส.พุทธโสธร ๑๐) วส.เชียงราย ๑๑) วส.ศรีสะเกษ ๑๒) วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑๓) วส.ชัยภูมิ ๑๔) วส.สุราษฎร์ธานี ๑๕) วส.บุรีรัมย์ ๑๖) วส.ร้อยเอ็ด  

             ๑ หน่วยวิทยบริการ : ๑) นวบ.วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา