พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
867
เมื่อวานนี้
960
เดือนนี้
16047
เดือนที่ผ่านมา
23278
ทั้งหมด
812302
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
ศูนย์อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค

             เพื่อให้การบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครอบคลุม สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงได้มีมติให้กระจายภาระงานพร้อมทั้งงบประมาณ ให้กับหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการและห้องเรียน รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพระสอนศีลธรรม ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)      มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ศูนย์ แบ่งเป็น

             ๙ วิทยาเขต : ๑) วข.หนองคาย ๒) วข.เชียงใหม่ ๓) วข.นครศรีธรรมราช ๔) วข.ขอนแก่น ๕) วข.นครราชสีมา ๖) วข.แพร่ ๗) วข.สุรินทร์ ๘) วข.อุบลราชธานี ๙) วข.พะเยา

             ๙ วิทยาลัยสงฆ์: ๑) วส.เลย ๒) วส.นครพนม ๓) วส.ลำพูน ๔) วส.นครสวรรค์ ๕) วส.พุทธชินราช ๖) วส.ปัตตานี ๗) วส.นครน่านฯ ๘) วส.นครลำปาง ๙) วส.พุทธโสธร

             ๒ หน่วยวิทยบริการ : ๑) นวก.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ๒) นวก.วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

             และ๑ ห้องเรียน :๑) หร.วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี