พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
110
วันนี้
858
เมื่อวานนี้
1371
เดือนนี้
22065
เดือนที่ผ่านมา
37023
ทั้งหมด
919385
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
   

เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการสอนประจำปี

แบบรายงานผลการสอนประจำปีของพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำชี้แจง :

๑. แบบฟอร์มนี้ เรียกว่า “แบบรายงานผลการสอนประจำปี” แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ

                   ๑.๑ ส่วนที่ ๑“ข้อมูลส่วนบุคคลของพระสอนศีลธรรม”

                   ๑.๒ ส่วนที่ ๒ “รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ และผลงานดีเด่น”

                   ๑.๓ ส่วนที่ ๓ “เทคนิควิธีการสอน และความคิดเห็น/ความภาคภูมิใจ”

                   ๑.๔ ส่วนที่ ๔ “ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ”

                   ๑.๕ ส่วนที่ ๕ “รูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน”


ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (67.84 kb)

เขียนเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 6564
โดย krupraadmin

   

    ประเภท วันที่ โดย
เอกสารสนง 24/7/2561 krupraadmin
เอกสารสนง 6/7/2561 krupraadmin
เอกสารสนง 18/1/2561 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 6/12/2560 krupraadmin
เอกสารสนง 12/10/2560 krupraadmin
เอกสารสนง 12/10/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 21/2/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 21/2/2560 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 1/2/2560 krupraadmin
เอกสารสนง 20/6/2559 krupraadmin
เอกสารสนง 20/6/2559 krupraadmin
สื่อการเรียนการสอน 14/5/2559 krupraadmin
เอกสารสนง 3/5/2559 krupraadmin