พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
106
วันนี้
1039
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14627
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026812
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูพิศาลสมุทรกิจ
ฉายา :
(ธนปญฺโญ)
นามสกุล :
-
อายุ :
57 ปี
พรรษา :
33 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
1-2
วุฒิทางโลก :
ป.โท
สังกัดวัด
โทร : 086-8828300
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00