พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
469
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26817
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1003015
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระคมสัน
ฉายา :
ธนปญฺโญ
นามสกุล :
-
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
5 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ปวส.
สังกัดวัด
โทร : 085-1699171
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00