พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23183
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999381
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการยงยศ
ฉายา :
ธีรปญฺโญ
อายุ :
27 ปี
พรรษา :
8 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ทับหมัน (1) อำเภอ ตะพานหิน (25) จังหวัด พิจิตร (202)
โทร : 082-885-0630
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ตะพานหิน (25) จังหวัด พิจิตร (202)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11