พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
1007
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12709
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988907
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสะหะ
ฉายา :
สิริปุญฺโณ
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
17 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
1 - 2
วุฒิทางโลก :
พ.ธ.บ.
สังกัดวัด
โทร : 080 1830088
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11