พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11850
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988048
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการบุญเหลือ
ฉายา :
ธมฺมทีโป
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
25 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.บ.ส.
สังกัดวัด
ตำบล นาข่า (2) อำเภอ ท่าบ่อ (30) จังหวัด หนองคาย (197)
โทร : 085 0010778
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โคกคอน (2) อำเภอ ท่าบ่อ (29) จังหวัด หนองคาย (197)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11