พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
548
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19052
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995250
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระแสวง
ฉายา :
ปภสฺสโร
อายุ :
59 ปี
พรรษา :
4 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
-
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ชุมช้าง (6) อำเภอ โพนพิสัย (28) จังหวัด หนองคาย (197)
โทร : 933813566
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ชุมช้าง (6) อำเภอ โพนพิสัย (31) จังหวัด หนองคาย (197)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11