พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
1580
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26328
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002526
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ
ฉายา :
ธมฺมพโล
นามสกุล :
-
อายุ :
56 ปี
พรรษา :
33 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล แม่วะ (5) อำเภอ เถิน (18) จังหวัด ลำปาง (221)
โทร : 0810438365
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แม่วะ (4) อำเภอ เถิน (18) จังหวัด ลำปาง (222)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00