พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
888
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23801
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999999
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการยงยุทธ
ฉายา :
จกฺกวโร
อายุ :
52 ปี
พรรษา :
29 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
โทร : 084-597-7738
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ตลุกดู่ (8) อำเภอ ทัพทัน (16) จังหวัด อุทัยธานี (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11