พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
904
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9923
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022108
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหาณัฐวุฒิ
ฉายา :
กิตฺติปญฺโญ
นามสกุล :
-
อายุ :
26 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
3
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ทุ่งสุขลา (4) อำเภอ ศรีราชา (27) จังหวัด ชลบุรี (196)
โทร : 0982694920
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา (31) จังหวัด ชลบุรี (194)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00