พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
1835
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24748
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000946
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระถวิช
ฉายา :
จรณสมฺปนฺโน
อายุ :
43 ปี
พรรษา :
10 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
ตรี
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล สะอาด (9) อำเภอ น้ำพอง (58) จังหวัด ขอนแก่น (785)
โทร : 0995364677
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล สะอาด (10) อำเภอ น้ำพอง (62) จังหวัด ขอนแก่น (785)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00