พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
1120
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17171
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993369
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการชัยยา
ฉายา :
ปญฺญาธโร
อายุ :
35 ปี
พรรษา :
14 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พ.ธ.บ
สังกัดวัด
ตำบล สมสนุก (5) อำเภอ ปากคาด (8) จังหวัด บึงกาฬ (121)
โทร : 087 8617307
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล สมสนุก (5) อำเภอ ปากคาด (9) จังหวัด บึงกาฬ (121)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11