พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
44
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23144
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999342
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระเดช
ฉายา :
ธมฺมธโร
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
10 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
1 - 2
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล นาสะแบง (3) อำเภอ ศรีวิไล (9) จังหวัด บึงกาฬ (121)
โทร : 083 3598271
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล นาสะแบง (1) อำเภอ ศรีวิไล (8) จังหวัด บึงกาฬ (121)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11