พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
97
วันนี้
679
เมื่อวานนี้
1193
เดือนนี้
5787
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1017972
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหารัตน์พร
ฉายา :
ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล :
-
อายุ :
46 ปี
พรรษา :
17 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
3
วุฒิทางโลก :
ป.โท
สังกัดวัด
ตำบล ขัวเรียง (5) อำเภอ ชุมแพ (28) จังหวัด ขอนแก่น (785)
โทร : 0807404678
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ขัวเรียง (7) อำเภอ ชุมแพ (33) จังหวัด ขอนแก่น (785)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00