พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1689
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21560
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997758
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการรุ่งสวัสดิ์
ฉายา :
ธีรสาโร
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
15 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล เซกา (12) อำเภอ เซกา (30) จังหวัด บึงกาฬ (121)
โทร : 086 4505383
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เซกา (12) อำเภอ เซกา (31) จังหวัด บึงกาฬ (121)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11