พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24784
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000982
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสิทธิสมบูรณ์
ฉายา :
สุทฺธิญาโณ
อายุ :
51 ปี
พรรษา :
4 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ดินดำ (6) อำเภอ ภูเวียง (32) จังหวัด ขอนแก่น (785)
โทร : 0868536126
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ดินดำ (6) อำเภอ ภูเวียง (37) จังหวัด ขอนแก่น (785)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00