พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
434
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26782
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002980
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระดนัยณัฏฐ์
ฉายา :
กนฺตวีโร
นามสกุล :
-
อายุ :
30 ปี
พรรษา :
6 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ทุ่งชมพู (2) อำเภอ ภูเวียง (32) จังหวัด ขอนแก่น (785)
โทร : 0868565256
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ทุ่งชมพู (2) อำเภอ ภูเวียง (37) จังหวัด ขอนแก่น (785)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00