พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24776
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000974
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหาเกรียงศักดิ์
ฉายา :
ธมฺมธีโร
อายุ :
41 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ยาง (10) อำเภอ บรบือ (48) จังหวัด มหาสารคาม (416)
โทร : 081-2399006
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ยาง (9) อำเภอ บรบือ (48) จังหวัด มหาสารคาม (415)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00