พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24776
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000974
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการพล
ฉายา :
ธมฺมวํโส
อายุ :
54 ปี
พรรษา :
30 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ณรงค์ (3) อำเภอ ศรีณรงค์ (22) จังหวัด สุรินทร์ (424)
โทร : 0610965051
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ณรงค์ (3) อำเภอ ศรีณรงค์ (22) จังหวัด สุรินทร์ (424)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00