พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
442
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8273
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020458
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์ไพรัตน์
ฉายา :
ตนฺติปาโล
นามสกุล :
-
อายุ :
32 ปี
พรรษา :
10 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล บ้านเชี่ยน (5) อำเภอ หันคา (40) จังหวัด ชัยนาท (155)
โทร : 086-119-9391
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านเชี่ยน (6) อำเภอ หันคา (39) จังหวัด ชัยนาท (155)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00