พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
401
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11032
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987230
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระโกเมน
ฉายา :
สิริปญฺโญ
อายุ :
57 ปี
พรรษา :
6 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.บส.
สังกัดวัด
โทร : 082-2003186
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บัวคำ (3) อำเภอ โพธิ์ชัย (12) จังหวัด ร้อยเอ็ด (421)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11