พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
613
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19117
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995315
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระไพโรจน์
ฉายา :
ปญฺญาทีโป
อายุ :
63 ปี
พรรษา :
12 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ.
สังกัดวัด
ตำบล โพธิ์ทอง (2) อำเภอ โพนทอง (21) จังหวัด ร้อยเอ็ด (421)
โทร : 089-3965883
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โพธิ์ทอง (2) อำเภอ โพนทอง (22) จังหวัด ร้อยเอ็ด (421)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11