พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
1787
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24700
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000898
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหาวาสนา
ฉายา :
กลฺยาโณ
อายุ :
53 ปี
พรรษา :
31 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
7
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
ตำบล โพนแพง (2) อำเภอ อากาศอำนวย (20) จังหวัด สกลนคร (213)
โทร : 081 9440702
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โพนแพง (2) อำเภอ อากาศอำนวย (18) จังหวัด สกลนคร (215)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00