พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
146
วันนี้
1057
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23970
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000168
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหาสมหมาย
ฉายา :
สิริธมฺโม
อายุ :
56 ปี
พรรษา :
31 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
3
วุฒิทางโลก :
พธ.บ.
สังกัดวัด
ตำบล ธารโต (2) อำเภอ ธารโต (3) จังหวัด ยะลา (26)
โทร : 073-297070
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ธารโต (2) อำเภอ ธารโต (3) จังหวัด ยะลา (26)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11