พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
925
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23838
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000036
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์คล่อง
ฉายา :
สุทฺธิปภาโส
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ.
สังกัดวัด
ตำบล ยุโป (2) อำเภอ เมืองยะลา (10) จังหวัด ยะลา (26)
โทร : 073-229378
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ยุโป (2) อำเภอ เมืองยะลา (9) จังหวัด ยะลา (26)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11