พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
1596
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21467
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997665
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมาโนชย์
ฉายา :
จิรวฑฺฒโน
อายุ :
30 ปี
พรรษา :
2 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
ตรี
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
วท.บ.
สังกัดวัด
ตำบล ตาเนาะแมเราะ (2) อำเภอ เบตง (8) จังหวัด ยะลา (26)
โทร : 073-286036
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ตาเนาะแมเราะ (4) อำเภอ เบตง (8) จังหวัด ยะลา (26)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11