พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
1114
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24027
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000225
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระดวงใจ
ฉายา :
ถิรจิตฺโต
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
8 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
1-2
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ผักปัง (9) อำเภอ ภูเขียว (39) จังหวัด ชัยภูมิ (423)
โทร : 0990370922
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ผักปัง (8) อำเภอ ภูเขียว (38) จังหวัด ชัยภูมิ (423)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00