พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11858
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988056
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระไพโรจน์ ขนฺติธโร
ฉายา :
-
อายุ :
42 ปี
พรรษา :
4 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ดอยงาม (5) อำเภอ พาน (69) จังหวัด เชียงราย (384)
โทร : 080-0339562
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ดอยงาม (5) อำเภอ พาน (71) จังหวัด เชียงราย (384)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11