พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11860
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988058
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอนันต์ สุทฺธจิตฺโต
ฉายา :
-
อายุ :
24 ปี
พรรษา :
2 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แม่คำ (12) อำเภอ แม่จัน (33) จังหวัด เชียงราย (384)
โทร : 082-3906920
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แม่คำ (13) อำเภอ แม่จัน (33) จังหวัด เชียงราย (384)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11